ZABRANJENO DONOŠENJE NAMIRNICA I DRUGIH POTREPŠTINA KORISNICIMA USLUGE SMJEŠTAJA OD STRANE ČLANOVA OBITELJI, PRIJATELJA…

Poštovani,

Sukladno Verziji 5. Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi od 16.04.2020. godine zabranjuje se donošenje namirnica i ostalih potrepština korisnicima usluge smještaja i organiziranog stanovanja od strane članova obitelji i prijatelja za vrijeme trajanja pandemije. Nepridržavanje navedenih mjera od strane zaposlenih i nepridržavanje od strane korisnika i/ili rodbine može imati teške, pa i fatalne posljedice po korisnike koji zbog svojih godina i bolesti pripadaju najrizičnijoj skupini. O navedenim mjerama korisnici su obaviješteni usmeno, putem oglasnih ploča, a ista obavijest se nalazi i na ulaznim vratima doma, dok radnice recepcije svakog ponaosob usmeno obavijeste prilikom dolaska do ulaza u Dom.

Napominjemo da se i nadalje strogo pridržavamo svih  preporuka i uputa Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) te Ravnateljstva civilne zaštite, Stožera civilne zaštite Varaždinske županije vezano uz COVID- 19 (Korona virus) kojima se želi osigurati i zaštiti zdravlje naših korisnika osoba treće životne dobi koji spadaju u rizičnu skupinu, ali i naših radnika kao i članova njihove obitelji!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.