Posjete korisnicima

POSJETE NA ODJELU GERIJATRIJSKO-ZDRAVSTVENE NJEGE

TERMINI POSJETA

OD 13,00 – 14,30 SATI

 • omogućava se ulazak samo jednog posjetitelja jednom korisniku u točno određeno vrijeme
 • na odjelu se posjeta može zadržati maksimalno 15 minuta
 • posjetu je potrebno najaviti na 042/407-100 kako bi mogli rezervirati termin 

POSJETE U STAMBENOM DIJELU DOMA

TERMINI POSJETA

OD 09,00 – 11,00 SATI

OD 15,00 – 17,00 SATI

 • strogo su zabranjene posjete u sobama u stambenom djelu
 • posjetu je potrebno najaviti na 042/407-100 kako bi mogli rezervirati termin
 • omogućava se ulazak samo jednog posjetitelja jednom korisniku 1x tjedno
 • posjeta može trajati 30 minuta u vanjskom prostoru Doma (bočno od recepcije), a iznimno u slučaju lošeg vremena u holu Doma uz razmak od 1,5 metar između svih osoba
 • posjetioci i korisnici obavezni su cijelo vrijeme nositi masku i pridržavati se drugih mjera zaštite

PROTOKOL ZA POSJETITELJE

Poštovani posjetitelji,

želimo Vam naglasiti kako su u našoj ustanovi smještene osobe koje spadaju u visoko rizičnu skupinu po pitanju zaraze virusom COVID-19. Molimo Vas da se pridržavate slijedećih naputaka prilikom posjeta:

 • u posjet korisniku može doći samo jedna osoba ukoliko nema respiratornih simptoma koji bi upućivali na COVID 19 oboljenje, te da ima sa sobom zaštitnu masku ( posjeta ju mora sama osigurati) jer u protivnom neće moći pristupiti posjeti korisniku
 • neophodno je za cijelo vrijeme posjeta pravilno nošenje maske, dezinfekcija obuće prilikom ulaska u Dom kao i dezinfekcija ruku
 • u isto vrijeme u posjeti korisnicima u stambenom djelu Doma može biti maksimalno 5 osoba, a na OGZNJ 3 osobe, ali samo jedna osoba u jednoj sobi na OGZNJ. Moguća je posjeta samo jednog posjetitelja jednom korisniku 1x tjedno.
 • omogućava se dostava higijenskih potrepština, hrane i pića u originalnim pakiranjima koja se predaju recepcionaru radi dezinfekcije. Svježe voće i povrće je potrebno prije predaje pružatelju usluge oprati.

  Uprava Doma

Bookmark the permalink.

Comments are closed.