Javna nabava

Sprečavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) nema gospodarskih subjekta s kojima su predstavnici Naručitelja – Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin, iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja) te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

 

 

Comments are closed.