Javna nabava

Sprečavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 gospodarski subjekt s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja) te s njima povezane osobe u sukobu interesa (web stranica http://www.domzastarije-varazdin.hr) je Plutus d.o.o., Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 30, 42000, Varaždin.

Nema gospodarskih subjekta s kojima su osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave) u sukobu interesa.

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

 

 

Comments are closed.