Organizacijske jedinice

U Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin trenutno je zaposleno 94 radnika u stalnom radnom odnosu i šest u statusu privremenog radnog odnosa – na zamjeni. Radnici Doma različitih su profila i zanimanja, organiziranih kroz šest odjela:

  • Odjel socijalnog rada, stanovanja, radne terapije i dnevnog centra,
  • Odjel računovodstvenih i općih poslova,
  • Odjel gerijatrijsko-zdravstvene njege i brige o zdravlju,
  • Odjel gerijatrijsko-zdravstvene njege i demencije,
  • Odjel  tehničko-pomoćnih poslova i
  • Odjel prehrane i posluživanja

Ravnateljica, socijalni radnici, radni terapeut, medicinske sestre, njegovateljice, kuharice, servirke, čistačice, kućni majstori, ekonom, recepcionerke, računovodstveni  i kadrovski radnici, brinu o kompletnim potrebama korisnika: prehrane, njege, brige o zdravlju, higijeni, slobodnom vremenu i cjelokupnom funkcioniranju Doma.

RAVNATELJICA DOMA

Vesna Vidović-Oreški, mag.soc.rada
tel. 042/407-259 (kadrovska služba)

ODJEL SOCIJALNOG RADA, STANOVANJA, RADNE TERAPIJE I DNEVNOG CENTRA

Kontakt osobe za informacije o smještaju:

– socijalne radnice:

  • Valentina Štefičar, mag.soc.rada – voditeljica odjela (tel. 042/407-260)
  • Sanja Novko, mag.soc.rada  (tel. 042/407-260)
  • Valentina Vrbanec, mag.soc.rada  (tel. 042/407-261)

– radni terapeut:

Mihael Liber, mag.cin. (tel.042/407-123)

ODJEL RAČUNOVODSTVENIH I OPĆIH POSLOVA

Nikolina Hrg, struč.spec.oec. – voditeljica odjela (tel. 042/407-258)

Računovodstvo: 042/407-256

Blagajna: 042/407-275

Kadrovska služba: 042/407-259

ODJEL GERIJATRIjSKO-ZDRAVSTVENE NJEGE I DEMENCIJE

Ivana Telebar – voditeljica odjela (tel. 042/407-112)

ODJEL GERIJATRIjSKO-ZDRAVSTVENE NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU

Ivana Željezić – voditeljica odjela (tel. 042/407-115)

ODJEL TEHNIČKO-POMOĆNIH POSLOVA

Biserka Melinček – voditeljica odjela (tel. 042/407-274)

ODJEL PREHRANE I POSLUŽIVANJA

Blaženka Lončarić – voditeljica odjela (tel. 042/407-273)

Comments are closed.