Organizacijske jedinice

U Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin trenutno je zaposleno 97 radnika u stalnom radnom odnosu i 10 u statusu privremenog radnog odnosa – na zamjeni. Radnici Doma različitih su profila i zanimanja, organiziranih kroz šest odjela:

  • Odjel socijalnog rada, stanovanja, radne terapije i dnevnog centra,
  • Odjel računovodstvenih i općih poslova,
  • Odjel gerijatrijsko-zdravstvene njege i brige o zdravlju,
  • Odjel gerijatrijsko-zdravstvene njege i demencije,
  • Odjel  tehničko-pomoćnih poslova
  • Odjel prehrane i posluživanja

Ravnateljica, socijalni radnici, radni terapeut, medicinske sestre, njegovateljice, kuharice, servirke, čistačice, kućni majstori, ekonom, recepcionerke, računovodstveni  i kadrovski radnici, brinu o kompletnim potrebama korisnika: prehrane, njege, brige o zdravlju, higijeni, slobodnom vremenu i cjelokupnom funkcioniranju Doma.

RAVNATELJICA DOMA

Vesna Vidović-Oreški, mag.soc.rada
tel. 042/407-259 (kontakt preko kadrovske službe)

 

ODJEL SOCIJALNOG RADA, STANOVANJA, RADNE TERAPIJE I DNEVNOG CENTRA

Kontakt osobe za informacije o smještaju:

– socijalne radnice:

Voditeljica odjela (tel. 042/407-260, valentina.steficar@domzastarije-varazdin.hr)

Sanja Novko, mag.soc.rada  (tel. 042/407-260, sanja.novko@domzastarije-varazdin.hr)

Valentina Vrbanec, mag.soc.rada  (tel. 042/407-261, valentina.vrbanec@domzastarije-varazdin.hr)

– radni terapeut: 042/407-123

 

ODJEL RAČUNOVODSTVENIH I OPĆIH POSLOVA

Voditeljica odjela – tel. 042/407-258, voditelj.rac@domzastarije-varazdin.hr

Računovodstvo: tel. 042/407-256, racunovodstvo@domzastarije-varazdin.hr, materijalno@domzastarije-varazdin.hr

Blagajna: tel. 042/407-275, blagajna@domzastarije-varazdin.hr

Kadrovska služba: tel. 042/407-259, kadrovska@domzastarije-varazdin.hr

 

ODJEL GERIJATRIjSKO-ZDRAVSTVENE NJEGE I DEMENCIJE

Ivana Telebar – voditeljica odjela (tel. 042/407-112, ivana.telebar@domzastarije-varazdin.hr)

 

ODJEL GERIJATRIjSKO-ZDRAVSTVENE NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU

Ivanka Željezić – voditeljica odjela (tel. 042/407-115, ivanka.zeljezic@domzastarije-varazdin.hr)

 

ODJEL TEHNIČKO-POMOĆNIH POSLOVA

Voditeljica odjela – tel. 042/407-274, voditelj.preh@domzastarije-varazdin.hr

 

ODJEL PREHRANE I POSLUŽIVANJA

Blaženka Lončarić – voditeljica odjela (tel. 042/407-273, blazenka.loncaric@domzastarije-varazdin.hr)

Comments are closed.