Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, Zavojna 6, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 ).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin, Zavojna 6, Varaždin.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • pisanim putem na adresu:

Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin,

Zavojna 6, 42 000 Varaždin

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti naknadu uz obrazac.

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje svakim radnim danom od 09,00 do 13,00 sati u prostorijama Doma. Zahtjev se može podnijeti putem telefona na broj : 042/ 407 – 259 i putem telefaksa na broj:   042/203-154.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Dokumenti u prilogu:

Comments are closed.