Upravno vijeće

UPRAVNO VIJEĆE Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin, upravlja ustanovom  u skladu: Zakona o ustanovama, Zakona o socijalnoj skrbi, Statuta ustanove Doma i Poslovnika o svome radu.

Upravno vijeće se sastoji od pet članova, od čega su tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radničkog vijeća Doma i jedan predstavnik korisnika Doma.

Članove Upravnog vijeća imenuje Varaždinska županija – osnivač.

Članovi Upravnog vijeća:

  • Mira Letić – predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica osnivača
  • Miladin Žerajić – zamjenik predsjednice Upravnog vijeća, predstavnik osnivača
  • Slađan Mustač – član Upravnog vijeća, predstavnik osnivača
  • Tatjana Hrupec – članica Upravnog vijeća, predstavnica radnika Doma
  • Panteleimon Proskura – član Upravnog vijeća, predstavnik korisnika Doma.

Comments are closed.