Dokumentacija

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJEM U DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

(1)       Zamolba za smještaj

(2)       Rodni list

(3)       Uvjerenje  o prebivalištu-prije realizacije smještaja

(4)       Preslika osobne iskaznice za osobu koja se smještava u dom

(5)       Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

(6)       Liječnička svjedodžba koju popunjava liječnik obiteljske medicine (obrazac se dobiva u domu); prema potrebi preslika važnije zdravstvene dokumentacije (otpusna pisma sa bolničkih liječenja, psihijatrijski nalaz)

(7)       Dokaz o mirovinskim primanjima (odrezak od mirovine ili izvod iz banke)

(8)       Izjava obveznika plaćanja o podmirivanju troškova razlike opskrbnine ili opskrbnine u cijelosti (obrazac se dobiva u domu)*

(9)       Prije realizacije smještaja potrebno je dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu do 10.000,00 kn slovima (deset tisuća kuna), za korisnika i obveznika plaćanja, ovjerenu od strane javnog bilježnika

PREUZMITE OBRASCE:

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA BORAVAK U DNEVNOM CENTRU

(1)       Zamolba za smještaj u Dnevni centar

(2)       Rodni list

(3)       Uvjerenje  o prebivalištu-prije realizacije smještaja

(4)       Preslika osobne iskaznice za osobu koja se smještava u dom

(5)       Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

(6)       Liječnička svjedodžba koju popunjava liječnik obiteljske medicine (obrazac se dobiva u domu); prema potrebi preslika važnije zdravstvene dokumentacije (otpusna pisma sa bolničkih liječenja, psihijatrijski nalaz)

(7)       Dokaz o mirovinskim primanjima (odrezak od mirovine ili izvod iz banke)

(8)       Izjava obveznika plaćanja o podmirivanju troškova razlike opskrbnine ili opskrbnine u cijelosti (obrazac se dobiva u domu)*, ovjerena kod javnog bilježnika

PREUZMITE OBRASCE:

*Napomena: Za korisnike kojima  troškove smještaja (u cijelosti ili razliku), podmiruje nadležno Ministarstvo, uz gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti:

  • Rješenje o pravu na dugotrajni smještaj sa danom realizacije smještaja
  • Socijalnu anamnezu

Komisija za prijem i otpust korisnika razmatrat će isključivo zahtjeve s priloženom potpunom dokumentacijom.

Komisija ima mogućnost zatražiti dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti prije donošenja odluke.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

  1. socijalna služba-tel: 042/407-261, 042/407-260
  2. E-mail adresa: valentina.steficar@domzastarije-varazdin.hr ; sanja.novko@domzastarije-varazdin.hr ; valentina.vrbanec@domzastarije-varazdin.hr
  3. web stranica: www.domzastarije-varazdin.hr

 

Comments are closed.