Cjenik

Aktualni cjenici smještaja u Domu, usluga Dnevnog centra i zakupa prostora Doma:

CJENIK USLUGA SMJEŠTAJA SA DODATNIM USLUGAMA

CJENIK ZA USLUGE DNEVNOG CENTRA – BORAVKA

CJENIK O ZAKUPU PROSTORA DOMA

Comments are closed.