Stalni smještaj

U Domu postoji mogućnost smještaja na stambenom odjelu, u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, te jednokrevetnim i dvokrevetnim garsonijerama i Odjelu pojačane njege u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.

Pravo na smještaj u Dom ostvaruje se predajom zahtjeva za smještaj uz koji mora biti priložena dokumentacija propisana zakonskim aktima. Potpuna dokumentacija predaje se u Odjel socijalnog rada, radne terapije i dnevnog centra.

Pravo na smještaj može se ostvariti i priznavanjem prava na uslugu smještaja kao dugotrajni smještaj na temelju rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb. Osobe s rješenjem Centra imaju prioritet prilikom smještaja, kao i osobe kojima se pravo na stalni smještaj priznaje na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

O smještaju i prijemu u Dom odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika, temeljem upućene zamolbe i prikupljene dokumentacije, odnosno priznatog prava na skrb izvan vlastite obitelji po rješenju nadležnog centra.

SVE O POTREBNOJ DOKUMENTACIJI POGLEDAJTE OVDJE.

 

Comments are closed.