Dnevni centar

Dnevni centar osnovan je 2007. godine s ciljem uključivanja starijih osoba kojima je potrebna tuđa pomoć i njega u organiziranu skrb koju centar pruža. Korisnici poludnevnog boravka su starije pokretne i teže pokretne osobe koje u svom stanu ne mogu namiriti osnovne životne potrebe te im je potrebna pomoć drugih osoba.

Dnevni centar za starije i nemoćne osobe pruža usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka za najviše 12 osoba koje obuhvaćaju:

 • boravak i prehranu,
 • brigu o zdravlju;
 • usluge socijalnog rada;usluge radnih aktivnosti; 
 • organiziranje slobodnog vremena;
 • organizirani prijevoz.

Radno vrijeme Dnevnog centra je od 7,00 sati do 15,00 sati, svaki dan osim subote i nedjelje.
Nakon dolaska korisnika u centar slijedi:

 • 7,00 – 8,00 sati – doručak
 • 8,00 – 11,30 sati – jutarnje radne aktivnosti
 • 11,30 – 12,30 sati – priprema za ručak i ručak
 • 12,30 – 13,30 sati – popodnevni odmor
 • 13,30 – 14,30 sati – poslijepodnevne aktivnosti
 • 14,30 – 15,00 sati – pripreme za odlazak kući i zatvaranje centra

 

Comments are closed.