Predavanje - prevencija i kontrola infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

Dana 10. svibnja u Domu za starije i nemoćne održalo se predavanje posvećeno spremačicama svih odjela ustanove, usredotočeno na prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Ova inicijativa naglašava važnost edukacije i osvješćivanja o standardnim protokolima kako bi se osigurala sigurnost korisnika i primijenile preventivne mjere.
Predavanje je održano od strane Ivane Telebar, magistre medicinske tehnologije, stručnjakinje koja se bavi infekcijama povezanima sa zdravstvenom skrbi. Ivana Telebar ima bogato iskustvo u području kontrole infekcija i uvelike je angažirana u podizanju svijesti o važnosti sprječavanja i suzbijanja infekcija u zdravstvenim ustanovama.
Tijekom predavanja, spremačice su imale priliku steći nova znanja o mjerama prevencije i kontrole infekcija, posebno u kontekstu zdravstvene skrbi. Prezentirani su im najnoviji protokoli i smjernice koje su osmišljene kako bi se osigurala sigurnost korisnika te su upoznate s važnošću dosljedne primjene tih standarda u svakodnevnom radu.
Ova edukacija je dio šireg niza obuka koje se kontinuirano provode za različite profile zdravstvenih djelatnika koji se bave kontrolom infekcija. Cilj je povećati razinu motivacije i svijesti te osigurati da svi djelatnici budu dobro upoznati s najboljim praksama u sprječavanju infekcija.
Predavanje se fokusiralo na specifične rizike infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i njihovu vezu s radom spremačica. Razmatrale su se metode pravilnog rukovanja s opasnim tvarima i otpadom te načini održavanja higijene prostora u skladu s propisanim standardima.
00000324 img 3094dc8d7b0d05fcf6c5407314509bd0 v
00000325 img 8f3b60deef3e7622e469318c7e691d0f v