Vijesti

Objava 11.01.2023., Varaždin
11. siječnja 2023. Komentari - 0
Danas, 11.01.2023. godine je zaprimljena hvale vrijedna donacija Hrvatskog Caritasa žutih smrznutih mahuna Ledo plus d.o.o. 300 kilograma.
Od te količine mahuna napraviti ćemo tri ručka za sve korisnike Doma koji broji 360 korisnika.
Zavaljujemo se u ime svih korisnika Hrvatskom Caritasu na ovoj zdravoj namirnici i na lijepoj gesti.
Objava: 22.12.2022., Varaždin
22. prosinca 2022. Komentari - 0
Zahvaljujemo Hrvatskoj stranici umirovljenika (HSU) na donaciji 150 kalkulatora koji automatski izračunavaju kune u euro i obrnuto. Kalkulatori su podijeljeni svim stambenim korisnicima, kojima će uvelike pomoći u od 01.01.2023. kada ćemo početi koristiti euro.

Još jednom veliko hvala HSU od korisnika i radnika Doma.

Misija i vizija

Ispunjavanjem osnovne funkcije ustanove socijalne skrbi, Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin pružanjem pomoći i nadalje bi radio na postojećim i širenju ponuda usluga u zajednici, poštujući individualne potrebe, pravo na slobodu izbora, primjenjujući načelo profesije, uz stalno unapređivanje znanja, vještina i kompetencija. Primjenjivanje visoke razine stručnih standarda u prepoznavanju i zaokruženju socijalnih (naglasila bih ljudskih) potreba, odgovorno i koordinirano pružanje usluga korisnicima, evaluacija rada s ciljem poboljšanja kvalitete života korisnika i kvalitete pružanja usluga radnika, predstavlja osnovnu radnu osnovu u ispunjenju zadataka.


Vizija doma za starije i nemoćne osobe Varaždin svakako je visoka kvaliteta života korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin. Ustanova ugodna za život u zajednici u kojoj se svi korisnici osjećaju sigurno, te u kojoj će zadovoljiti svoje potrebe i iskoristiti svoje osobne potencija