Vijesti

Objava 11.01.2023., Varaždin
11. siječnja 2023. Komentari - 0
Danas, 11.01.2023. godine je zaprimljena hvale vrijedna donacija Hrvatskog Caritasa žutih smrznutih mahuna Ledo plus d.o.o. 300 kilograma.
Od te količine mahuna napraviti ćemo tri ručka za sve korisnike Doma koji broji 360 korisnika.
Zavaljujemo se u ime svih korisnika Hrvatskom Caritasu na ovoj zdravoj namirnici i na lijepoj gesti.
Objava: 22.12.2022., Varaždin
22. prosinca 2022. Komentari - 0
Zahvaljujemo Hrvatskoj stranici umirovljenika (HSU) na donaciji 150 kalkulatora koji automatski izračunavaju kune u euro i obrnuto. Kalkulatori su podijeljeni svim stambenim korisnicima, kojima će uvelike pomoći u od 01.01.2023. kada ćemo početi koristiti euro.

Još jednom veliko hvala HSU od korisnika i radnika Doma.

Stalni smještaj

U Domu postoji mogućnost smještaja na stambenom odjelu, u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, te jednokrevetnim i dvokrevetnim garsonijerama i Odjelu pojačane njege u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.

Pravo na smještaj u Dom ostvaruje se predajom zahtjeva za smještaj uz koji mora biti priložena dokumentacija propisana zakonskim aktima. Potpuna dokumentacija predaje se u Odjel socijalnog rada, radne terapije i dnevnog centra.

Pravo na smještaj može se ostvariti i priznavanjem prava na uslugu smještaja kao dugotrajni smještaj na temelju rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb. Osobe s rješenjem Centra imaju prioritet prilikom smještaja, kao i osobe kojima se pravo na stalni smještaj priznaje na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

O smještaju i prijemu u Dom odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika, temeljem upućene zamolbe i prikupljene dokumentacije, odnosno priznatog prava na skrb izvan vlastite obitelji po rješenju nadležnog centra.

SVE O POTREBNOJ DOKUMENTACIJI POGLEDAJTE OVDJE