Vijesti

Objava 11.01.2023., Varaždin
11. siječnja 2023. Komentari - 0
Danas, 11.01.2023. godine je zaprimljena hvale vrijedna donacija Hrvatskog Caritasa žutih smrznutih mahuna Ledo plus d.o.o. 300 kilograma.
Od te količine mahuna napraviti ćemo tri ručka za sve korisnike Doma koji broji 360 korisnika.
Zavaljujemo se u ime svih korisnika Hrvatskom Caritasu na ovoj zdravoj namirnici i na lijepoj gesti.
Objava: 22.12.2022., Varaždin
22. prosinca 2022. Komentari - 0
Zahvaljujemo Hrvatskoj stranici umirovljenika (HSU) na donaciji 150 kalkulatora koji automatski izračunavaju kune u euro i obrnuto. Kalkulatori su podijeljeni svim stambenim korisnicima, kojima će uvelike pomoći u od 01.01.2023. kada ćemo početi koristiti euro.

Još jednom veliko hvala HSU od korisnika i radnika Doma.

Posjete korisnicima

POSJETE NA ODJELU GERIJATRIJSKO-ZDRAVSTVENE NJEGE

TERMINI POSJETA

OD 13,00 – 14,30 SATI

 • omogućava se ulazak samo jednog posjetitelja jednom korisniku u točno određeno vrijeme
 • na odjelu se posjeta može zadržati maksimalno 15 minuta
 • posjetu je potrebno najaviti na 042/407-100 kako bi mogli rezervirati termin

POSJETE U STAMBENOM DIJELU DOMA

TERMINI POSJETA

OD 09,00 – 11,00 SATI

OD 15,00 – 17,00 SATI

 • strogo su zabranjene posjete u sobama u stambenom djelu
 • posjetu je potrebno najaviti na 042/407-100 kako bi mogli rezervirati termin
 • omogućava se ulazak samo jednog posjetitelja jednom korisniku 1x tjedno
 • posjeta može trajati 30 minuta u vanjskom prostoru Doma (bočno od recepcije), a iznimno u slučaju lošeg vremena u holu Doma uz razmak od 1,5 metar između svih osoba
 • posjetioci i korisnici obavezni su cijelo vrijeme nositi masku i pridržavati se drugih mjera zaštite

PROTOKOL ZA POSJETITELJE

Poštovani posjetitelji,

želimo Vam naglasiti kako su u našoj ustanovi smještene osobe koje spadaju u visoko rizičnu skupinu po pitanju zaraze virusom COVID-19. Molimo Vas da se pridržavate slijedećih naputaka prilikom posjeta:

 • u posjet korisniku može doći samo jedna osoba ukoliko nema respiratornih simptoma koji bi upućivali na COVID 19 oboljenje, te da ima sa sobom zaštitnu masku ( posjeta ju mora sama osigurati) jer u protivnom neće moći pristupiti posjeti korisniku
 • neophodno je za cijelo vrijeme posjeta pravilno nošenje maske, dezinfekcija obuće prilikom ulaska u Dom kao i dezinfekcija ruku
 • u isto vrijeme u posjeti korisnicima u stambenom djelu Doma može biti maksimalno 5 osoba, a na OGZNJ 3 osobe, ali samo jedna osoba u jednoj sobi na OGZNJ. Moguća je posjeta samo jednog posjetitelja jednom korisniku 1x tjedno.
 • omogućava se dostava higijenskih potrepština, hrane i pića u originalnim pakiranjima koja se predaju recepcionaru radi dezinfekcije. Svježe voće i povrće je potrebno prije predaje pružatelju usluge oprati.

Uprava Doma