Vijesti

Objava 11.01.2023., Varaždin
11. siječnja 2023. Komentari - 0
Danas, 11.01.2023. godine je zaprimljena hvale vrijedna donacija Hrvatskog Caritasa žutih smrznutih mahuna Ledo plus d.o.o. 300 kilograma.
Od te količine mahuna napraviti ćemo tri ručka za sve korisnike Doma koji broji 360 korisnika.
Zavaljujemo se u ime svih korisnika Hrvatskom Caritasu na ovoj zdravoj namirnici i na lijepoj gesti.
Objava: 22.12.2022., Varaždin
22. prosinca 2022. Komentari - 0
Zahvaljujemo Hrvatskoj stranici umirovljenika (HSU) na donaciji 150 kalkulatora koji automatski izračunavaju kune u euro i obrnuto. Kalkulatori su podijeljeni svim stambenim korisnicima, kojima će uvelike pomoći u od 01.01.2023. kada ćemo početi koristiti euro.

Još jednom veliko hvala HSU od korisnika i radnika Doma.

Dokumentacija

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJEM U DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

(1) Zamolba za smještaj

(2) Rodni list

(3) Uvjerenje o prebivalištu-prije realizacije smještaja

(4) Preslika osobne iskaznice za osobu koja se smještava u dom

(5) Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

(6) Liječnička svjedodžba koju popunjava liječnik obiteljske medicine (obrazac se dobiva u domu); prema potrebi preslika važnije zdravstvene dokumentacije (otpusna pisma sa bolničkih liječenja, psihijatrijski nalaz)

(7) Dokaz o mirovinskim primanjima (odrezak od mirovine ili izvod iz banke)

(8) Izjava obveznika plaćanja o podmirivanju troškova razlike opskrbnine ili opskrbnine u cijelosti (obrazac se dobiva u domu)*

(9) Prije realizacije smještaja potrebno je dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu do 2.000,00 EUR (slovima: dvijetisuće eura), za korisnika i obveznika plaćanja, ovjerenu od strane javnog bilježnika

PREUZMITE OBRASCE:


DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA BORAVAK U DNEVNOM CENTRU

(1) Zamolba za smještaj u Dnevni centar

(2) Rodni list

(3) Uvjerenje o prebivalištu-prije realizacije smještaja

(4) Preslika osobne iskaznice za osobu koja se smještava u dom

(5) Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

(6) Liječnička svjedodžba koju popunjava liječnik obiteljske medicine (obrazac se dobiva u domu); prema potrebi preslika važnije zdravstvene dokumentacije (otpusna pisma sa bolničkih liječenja, psihijatrijski nalaz)

(7) Dokaz o mirovinskim primanjima (odrezak od mirovine ili izvod iz banke)

(8) Izjava obveznika plaćanja o podmirivanju troškova razlike opskrbnine ili opskrbnine u cijelosti (obrazac se dobiva u domu)*, ovjerena kod javnog bilježnika

PREUZMITE OBRASCE:


*Napomena: Za korisnike kojima troškove smještaja (u cijelosti ili razliku), podmiruje nadležno Ministarstvo, uz gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti:

  • Rješenje o pravu na dugotrajni smještaj sa danom realizacije smještaja
  • Socijalnu anamnezu

Komisija za prijem i otpust korisnika razmatrat će isključivo zahtjeve s priloženom potpunom dokumentacijom.

Komisija ima mogućnost zatražiti dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti prije donošenja odluke.


Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

  1. socijalna služba-tel: 042/407-261, 042/407-260
  2. E-mail adresa:  valentina.steficar@domzastarije-varazdin.hr ; vesna.vidovic-oreski@domzastarije-varazdin.hr ; valentina.vrbanec@domzastarije-varazdin.hr