EU projekt – uspješno završen 2021.

Emisija o energetskoj obnovi Doma: O EU projektu – obnovi Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin

Podaci o projektu: Podaci vezani uz projekt Energetska obnova zdrade Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin

Završetak projekta 2021. godina – završna konferencija: Prezentacija za završnu konferenciju


Naziv projekta:

Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin na adresi Zavojna 6, Varaždin

Kratki opis projekta:

Ovim projektom želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin. S obzirom na postojeće stanje planira se obnoviti vanjska ovojnica izvedbom termo fasade ETICS sustavom. Na zadnjim etažama grijanog prostora predviđena je toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu dok će se na ravnim krovovima koji se nalaze iznad grijanog prostora ugraditi novi slojevi konstrukcije. Na zgradi B predviđena je zamjena postojećih slojeva konstrukcije i pokrova. Postojeća vanjska stolarija mijenja se novom PVC ili Alu stolarijom RAL sustavom ugradnje. Postojeći sustav pripreme tople vode zamijeniti će se sustavom koji koristi OIE, odnosno na krov depadanse biti će instalirana sunčana elektrane snage 30kW od 6 fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije kao i zamjena postojećih elektroinstalacijskih krugova za napajanje strojarskih instalacija. Također je predviđena ugradnja novih rasvjetnih tijela s LED cijevima i LED žaruljama te zamjena sadašnjih žarulja s žarnom niti s LED žaruljama. Na novim ogrjevnim tijelima biti će instalirani termostatski ventili prema postojećem rasporedu unutar prostora zgrade. Ugraditi će se novi ventilacijskog sustava sa rekuperacijom i sustava hlađenja te novi sustava grijanja dimenzioniran u skladu s novim stanjem toplinske ovojnice zgrade ugradnjom plinskog kondenzacijskog kotla snage dovoljne za pokrivanje cjelokupnog toplinskog konzuma cijelog kompleksa. Umjesto postojećih plinskih toplovodnih kotlova predviđena je ugradnja dva nova plinska kondenzacijska kotla snage 350×2=700 kW (radni +rezervni) u depadansi. U kotlovnici zgrade A- dilatacije d2 će se demontirati jedan kotao snage 920 kW, a na njegovo mjesto predviđena je ugradnja novog plinskog kondenzacijskog kotla snage 850 kW. Drugi kotao u navedenoj kotlovnici će se zadržati kao rezervni, jer je ugrađen prije manje od 10 g. i nalazi se u dobrom općem stanju. Po realizaciji predmetnog projekta u Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin biti će uveden sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustav kontrolnih mjerila energenata i vode. Navedenim mjerama doći će do povećanja energetske učinkovitosti zgrade koja će se očitovati u uštedi potrebne toplinske energije za 56,29%, smanjenjem primarne potrošnje energije za 44,68% te smanjenjem emisije CO2 za 44,08% na godišnjoj razini, u odnosu na stanje u 2017. godini.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%) 56,29%

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref.br.KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje / hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje / hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

Navedeni cilj će se postići kroz provedbu sljedećih aktivnosti:

 • izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratima,
 • povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora,
 • povećanje toplinske zaštite vanjskog zida,
 • povećanje toplinske zaštite poda prema vanjskom prostoru,
 • povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru,
 • zamjena vanjske stolarije,
 • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg,
 • zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja novim visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg,
 • zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE,
 • zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom,
 • ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a,
 • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode,
 • horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,
 • stručni nadzor građenja,
 • projektantski nadzor,
 • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,
 • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,
 • upravljanje projektom i administracija,
 • promidžba i vidljivost projekta.


Ukupna vrijednost projekta:

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 26.917.645,88 HRK. Od toga 14.664.281,61 HRK, sufinancira Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Razdoblje provedbe projekta:

Projekt je počeo sa provedbom 14.11.2017. g. izradom glavnog projekta te je predviđeno kako će sve aktivnosti biti završene u drugoj polovici 2020. g.

Kontakt osoba za više informacija:

mr.sc. Alen Runac, ravnatelj Doma, ravnatelj@domzastarije-varazdin.hr