Vijesti

Objava 11.01.2023., Varaždin
11. siječnja 2023. Komentari - 0
Danas, 11.01.2023. godine je zaprimljena hvale vrijedna donacija Hrvatskog Caritasa žutih smrznutih mahuna Ledo plus d.o.o. 300 kilograma.
Od te količine mahuna napraviti ćemo tri ručka za sve korisnike Doma koji broji 360 korisnika.
Zavaljujemo se u ime svih korisnika Hrvatskom Caritasu na ovoj zdravoj namirnici i na lijepoj gesti.
Objava: 22.12.2022., Varaždin
22. prosinca 2022. Komentari - 0
Zahvaljujemo Hrvatskoj stranici umirovljenika (HSU) na donaciji 150 kalkulatora koji automatski izračunavaju kune u euro i obrnuto. Kalkulatori su podijeljeni svim stambenim korisnicima, kojima će uvelike pomoći u od 01.01.2023. kada ćemo početi koristiti euro.

Još jednom veliko hvala HSU od korisnika i radnika Doma.

Upravno vijeće

UPRAVNO VIJEĆE Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin, upravlja ustanovom u skladu: Zakona o ustanovama, Zakona o socijalnoj skrbi, Statuta ustanove Doma i Poslovnika o svome radu.

Upravno vijeće se sastoji od pet članova, od čega su tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radničkog vijeća Doma i jedan predstavnik korisnika Doma.

Članove Upravnog vijeća imenuje Varaždinska županija – osnivač.

Članovi Upravnog vijeća:

  • Ruža Jelovac, dipl. oec. – predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica osnivača,
  • Slađan Mustač, dipl. uč. – zamjenik predsjednice Upravnog vijeća, predstavnik osnivača,
  • Nikola Podoljnjak – član Upravnog vijeća, predstavnik osnivača,
  • Matija Posavec – član Upravnog vijeća, predstavnik radnika Doma,
  • Panteleimon Proskura – član Upravnog vijeća, predstavnik korisnika Doma.