Dom za starije i nemoćne nastavlja s radom Dnevnog centra

https://evarazdin.hr/nasim-krajem/foto-dom-za-starije-i-nemocne-nastavlja-s-radom-dnevnog-centra-donosimo-detalje-408868/

U 2024. nastavlja se rad Dnevnog centra u sklopu Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin sa daljnjim nastojanjem proširenja usluga socijalne skrbi osobama starije životne u lokalnoj zajednici.

Cilj rada Dnevnog centra je izbjegavanje preuranjene institucionalizacije, sa istovremenim zbrinjavanjem osoba starije životne dobi za vrijeme odsutnosti članova njihovih obitelji. Projektom Dnevni centar Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin usmjerio se na poboljšanje kvalitete života stariji osoba, aktivno provođenje vremena i ulogu starijih osoba u lokalnoj zajednici te sprečavanje razvoja pasivnosti i socijalne izoliranosti te podizanje kvalitete života obiteljima koje brinu o starijoj osobi.

Program uključuje brojne aktivnosti

Program se provodi od ponedjeljka do petka od 07 do 15 sati uz sljedeće aktivnosti: prijevoz starijih osoba, poludnevni smještaj i prehrana (dva obroka), medicinska zdravstvena i opća njega, druženje i razgovor, boravak u ugodnoj domaćoj atmosferi uz TV, dnevni tisak, društvene igre, pjesmu, boravak i šetnja u prirodi, organizirana usluga socijalnog rada, radne terapije i slobodnog vremena (muzička slušaona, grupa dosjećanja, mali razgovori na temu i sl.) te kao posebna usluga prijevoz korisnika na zdravstvene preglede. U rad Dnevnog centra uključeni su stručni radnici, a to su socijalne radnice, radni terapeut, medicinska sestra.

Ovo su kriteriji za ulazak

Kriterij za ulazak u Dnevni centar je sposobnost boravka korisnika u istom, pokretne i polupokretne osobe starije životne dobi sa područja Grada, prigradskih naselja i okolnih mjesta. Komisija za prijem i otpust korisnika prilikom zaprimanja zamolbi i kontrolnih pregleda korisnika, po procijeni o mogućnosti pružanja adekvatnog smještaja i skrbi pojedinim osobama, nudila je smještaj u isti, posebice onima o kojima za vrijeme odsutnosti članova njihovih obitelji nema tko brinuti. Procedura je ista kao i kod smještaja u Dom.

Cijena usluge Dnevnog centra mjesečno iznosi 199,08 EUR, dok za one korisnike koji imaju mirovinu manju od 345,08 EUR, cijena boravka u Dnevnom centru mjesečno iznosi 152,63 EUR