Vijesti

Objava 11.01.2023., Varaždin
11. siječnja 2023. Komentari - 0
Danas, 11.01.2023. godine je zaprimljena hvale vrijedna donacija Hrvatskog Caritasa žutih smrznutih mahuna Ledo plus d.o.o. 300 kilograma.
Od te količine mahuna napraviti ćemo tri ručka za sve korisnike Doma koji broji 360 korisnika.
Zavaljujemo se u ime svih korisnika Hrvatskom Caritasu na ovoj zdravoj namirnici i na lijepoj gesti.
Objava: 22.12.2022., Varaždin
22. prosinca 2022. Komentari - 0
Zahvaljujemo Hrvatskoj stranici umirovljenika (HSU) na donaciji 150 kalkulatora koji automatski izračunavaju kune u euro i obrnuto. Kalkulatori su podijeljeni svim stambenim korisnicima, kojima će uvelike pomoći u od 01.01.2023. kada ćemo početi koristiti euro.

Još jednom veliko hvala HSU od korisnika i radnika Doma.

O našem Domu

Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin u Zavojnoj ulici osnovan je Odlukom skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske Varaždin od 23.10.2014. godine, a kao inicijativa za institucionalnim zbrinjavanjem starijih osoba.

Dom je otvoren dana 24.12.1979. godine po nazivom „ Dom umirovljenika Slavko Lončarić“ sa kapacitetom od 246 ležaja, od čega 84 ležaja na odjelu pojačane njege. Zbog povećane potrebe za smještajem, dolazi do izgradnje druge etape Doma, tako da je 1989. godine otvorena nova zgrada – Depadansa Doma sa novih 116 ležaja. Osnivačka prava s MIORH prenijeta su 1992. godine na tadašnje ministarstvo rada i socijalne skrbi, a Dom umirovljenika je Odlukom Osnivača, kao i svi domovi takvog tipa u Hrvatskoj 2001. Godine preimenovan u Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin. Temeljem odredbe članka 78. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93.) osnivačka prava nad Domom s Republike Hrvatske s 01.01.2002. godine prenijeta su na Varaždinsku županiju. Dom je javna ustanova, kao pravna osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu i Registar korisnika državnog proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Danas Dom raspolaže sa 360 ležaja, od čega 150 na odjelu pojačane njege, a ostatak u stambenom dijelu. Dom je kategoriziran od strane resornog Ministarstva u 3. Kategoriju ustanova. Površina zgrade Doma je 7.133,92 m2 raspoređenih na četiri kata i zgrada Depandanse 3.533,86 m2 raspoređenih na dva kata, te površine okoliša od 12.934,38 m2. Domom upravlja Upravno vijeće Doma u skladu s Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi, Statutom Doma i Poslovnikom o radu.

Djelatnost Doma je pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji starijim i nemoćnim osobama kojima je zbog trajnih primjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. U okviru smještaja pružaju se usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njega održavanje osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada.

Uz osnovnu uslugu smještaja, skrbi i zbrinjavanja osoba starije životne dobi, a kao odgovor za potrebe lokalne zajednice koja stari, Dom pruža i dodatne usluge putem Dnevnog centra. Dnevni centar za starije osobe otvoren je 26.06.2007.god. kao proširenje djelatnosti Doma novom uslugom, a za što je izdano Rješenje od Varaždinske županije. Dnevni centar obuhvaća dnevno zbrinjavanje starijih osoba za vrijeme odsutnosti njihovih članova obitelji pružanjem usluga prehrane, boravka (dva obroka i međuobrok), brige o zdravlju, medicinska i opća njega, organiziranje slobodnog vremena, usluge organiziranog prijevoza od kuće do Doma i obrnuto. Kapacitet centra je 12 ležaja, a svrha nastajanja je izbjegavanje preuranjene institucionalizacije i svakako podizanje kvalitete života osoba starije životne dobi.

Svaki radnik ustanove svojim radom i iskustvom u djelatnosti socijalne skrbi uvelike pridonosi čvrstom i stabilnom poslovanju Doma, podizanju kvalitete usluga, te projektu razvoja u svjetlu provođenja standarda kvalitete socijalnih usluga, licenciranja domova, a u skladu s postojećim zakonima, pravilima i smjernicama struke.