Vijesti

Objava 11.01.2023., Varaždin
11. siječnja 2023. Komentari - 0
Danas, 11.01.2023. godine je zaprimljena hvale vrijedna donacija Hrvatskog Caritasa žutih smrznutih mahuna Ledo plus d.o.o. 300 kilograma.
Od te količine mahuna napraviti ćemo tri ručka za sve korisnike Doma koji broji 360 korisnika.
Zavaljujemo se u ime svih korisnika Hrvatskom Caritasu na ovoj zdravoj namirnici i na lijepoj gesti.
Objava: 22.12.2022., Varaždin
22. prosinca 2022. Komentari - 0
Zahvaljujemo Hrvatskoj stranici umirovljenika (HSU) na donaciji 150 kalkulatora koji automatski izračunavaju kune u euro i obrnuto. Kalkulatori su podijeljeni svim stambenim korisnicima, kojima će uvelike pomoći u od 01.01.2023. kada ćemo početi koristiti euro.

Još jednom veliko hvala HSU od korisnika i radnika Doma.

Informacije o zaštiti osobnih podataka

O pravilima privatnosti

Ova pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN, Zavojna 6, 42000 Varaždin, OIB: 41732682041 (dalje u tekstu: "DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN") prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN dostupni korištenjem web stranice domzastarije-varazdin.hr.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN je "voditelj obrade", odnosno ona koja određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN kao pružatelj usluga web stranice domzastarije-varazdin.hr zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

Zavojna 6, 42000 Varaždin

OIB: 41732682041

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: info@domzastarije-varazdin.hr


Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN osobne podatke prikuplja u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN obrađuje osobne podatke kada je njihova obrada nužna za izvršavanje naših zadaća od javnog interesa i naših službenih ovlasti te poštivanje naših pravnih obveza, u skladu sa zakonom ili drugim propisom Republike Hrvatske i pravom Europske unije.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN osobne podatke obrađuje samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonite svrhe obrade.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN i/ili naši pouzdani partneri.


Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici domzastarije-varazdin.hr i/ili kada nam želite poslati svoj životopis, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućila korištenje aktivnosti putem web stranice domzastarije-varazdin.hr i unaprijedila rad web stranice domzastarije-varazdin.hr. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima (ako nas kontaktirate putem e-maila ili telefona).

Na internetskoj stranici domzastarije-varazdin.hr, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su: ime, prezime, spol, adresu e-pošte, fizičku adresu ili drugi kontakt, mjesto rada te IP adresu.

Uz navedene osobne podatke koje obrađujemo prilikom posjeta internetskoj stranici, u nastavku vam detaljno navodimo i druge vrste osobnih podataka, svrhe prikupljanja i upotrebu istih, a koje prikupljamo i obrađujemo tijekom izvršavanja naših redovnih obveza vezanih uz registrirane djelatnosti DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN:

 • DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN prikuplja i obrađuje osobne podatke od svojih zaposlenika i drugih suradnika u svrhu izvršenja ugovora o radu koji su potpisani sa zaposlenicima i ugovorima o savjetovanju i/ili ugovorima o djelu koji su potpisani sa suradnicima, a koji se odnose na kadrovske, administrativne ili druge poslovne/ugovorne poslovne svrhe. U potonjem slučaju prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, spol; bračni status, državljanstvo, prebivalište, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj; zvanje, zanimanje, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima, podatke vezane uz zdravstveno osiguranje, radno iskustvo; podatke o broju računa (IBAN), fotografiju te potpis.
 • Od pravnih osoba prikupljamo i obrađujemo, u svrhu izvršenja ugovornih obveza podatke kao što su: ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi; kontakt podatke osobe koja je zadužena za komunikaciju i izvršavanje ugovorenih obveza; akademske i profesionalne kvalifikacije odgovornih osoba u pravnoj osobi te potpis odgovorne osobe.
 • Od kandidata za posao, a sve u svrhu mogućeg zapošljavanja, podaci koje DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN prikuplja i obrađuje mogu obuhvaćati: ime, prezime, adresu, kontakt podatke (adresa elektroničke pošte, broj telefona, broj mobitela), fotografiju, stupanj obrazovanja, državljanstvo, zvanje i zanimanje, podatke o prethodnom radnom iskustvu, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima te rezultate testiranja koji mogu odražavati i sposobnost kandidata da izvršava sve radne obveze koje određena pozicija na koju se prijavljuje stavlja pred njega/nju.
 • Prilikom korištenja sustava video nadzora dolazi do obrade vaših osobnih podataka i to podataka kao što je snimka vašeg lika, način hoda, boja kose i sl. Sustav video nadzora je nužan radi održavanja sigurnosti te radi zaštite imovine i zaposlenika. Više pročitajte ovdje.
 • Uvid u osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što je informatička podrška te druga društva koja su povezana s DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN, a o čemu DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.


Kakva prava na privatnost imate?

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN slanjem elektroničke pošte na info@domzastarije-varazdin.hr

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN zatražiti sljedeće:

 • da vam omogući pristup vašim osobnim podacima
  • DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.
  • Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.
 • zatražiti ispravak pogrešnih podataka
  • Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.
 • zatražiti brisanje osobnih podataka
  • Možete tražiti od DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN bi mogla prestati biti sposobna za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze, izrada računa), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
  • Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti
  • Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
 • podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke
  • Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN smatra legitimnom.
 • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)
  • Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN prijenos podataka drugom vršitelju obrade. Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila o privatnosti.

Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.


Razmjenjuje li DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN surađuje s drugim poduzećima. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN kao voditelj obrade osobnih podataka može prenijeti osobne podatke izvan EU ako su potrebni za izvršenje ugovora između DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN i izvršitelja obrade i/ili drugog voditelja obrade ili za ispunjavanje zakonskih obveza. U potonjem slučaju DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN vrši prijenos osobnih podataka samo zemljama koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite i to putem modela ugovora koji sadržavaju obvezujuće odredbe ili putem obvezujućih korporativnih pravila; ili u skladu s odobrenim mehanizmom certifikacije i/ili zaštitnim okvirom privatnosti prilikom prijenosa osobnih podataka iz Europske unije i Švicarske u Sjedinjene Države.

Uz sve navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.


Koliko dugo će DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN zadržati vaše osobne podatke?

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja.


Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših ugovornih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice i iz sigurnosnih razloga.


Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.


Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice domzastarije-varazdin.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenoj mrežama poput Facebooka. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN odnosno odgovorne osobe imenovane od strane DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za LinkedIn, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.